KAFFE ODLAT PÅ ÅLAND

PROJEKT ÅLAND ARABICA

Går det att odla kaffe på Åland? Målet med detta projekt är att ta reda på om förutsättningarna finns eller i kanske första hand går att skapa här på dessa öar för att kaffeodling. I första hand är det inte i kommersiellt syfte utan grundar sig i ren nyfikenhet. Samtidigt är det ett tillfälle att handfast lära sig vad det egentligen innebär att odla kaffe och vad som krävs för att kunna få det att växa på våra nordliga breddgrader. I denna blogg kommer arbetet att dokumenteras, blandat med tankar och funderingar om projektet i sig och även annat smått och gott om kaffe.