Produkter Kaffe

Sortimentet är under utveckling och uppdateras efterhand.

Alla kaffesorter finns som

bryggmalet, pressomalet och hela bönor.